1. 0 Nákupný Košík (0 Produkty)
    Váš Nákupný košík je prázdny

Vrátenie tovaru


Z pozíciu používateľa každý Zákazník ELMARK Store by mohol odstúpiť od objednávky a vrátiť zakúpený tovar v lehote do 14 dní odo dňa, v ktorom bol tovar dodaný Zákazníkovi bez nutnosti uvádzať dôvodov alebo záväzku zaplatiť odškodnenie alebo penále.

Zákazník je povinný informovať Obchodníka (ELMARK Group s.r.o.) o svojom rozhodnutí vrátiť tovar a odstúpiť od kúpnej zmluvy v písomnej podobe vyplnením Formuláre o vrátení uvedeného nižšie. Informácie, ktoré potrebujeme aby ste nám poskytli na účely uplatnenia Vášho práva uplatniť stornovania sú, ako je uvedené: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo objednávky a jednoznačná správa o odmietnutí objednávky s popisom tovaru a také s uvedením čísla bankového účtu na ktorý Obchodník vráti zaplatenú čiastku.

ELMARK Store pošle Vám potvrdenie o doručení Vášho odstúpenia od objednávky a vráti Vami uhradenej čiastky za vrátený tovar alebo vykoná zámenu produktu za iný model rovnakého produktu alebo iným produktom.

 

Suma určená na vrátenie bude odoslaná späť ako je uvedené nižšie:

- platby, ktoré boli vykonané debetnou alebo kreditnou kartou - prostredníctvom spätného zapísané na účet, z ktorého bola realizovaná platba

- platby, ktoré boli realizovanie formou dobierky - na bankový účet, ktorý bol uvedený Zákazníkom vo Formuláre o vrátení.

Tovar by malo byť vrátené do 14 dní od ich doručenia. ELMARK Store je oprávnený odložiť vrátené platby do konečného spätného doručenia tovaru alebo do doručenia dôkazu, že tovar bol zaslaný späť k nám. Zákazník nesie zodpovednosť za vrátenie tovaru v originálnom pôvodnom neporušenom balení. Do konečného doručenia tovaru na adresu Obchodníka všetku zodpovednosť ohľadom rizika poškodenia tovaru nesie Zákazník. Výdavky súvisiace s vrátením Tovar hradí Zákazník.

Tovar by malo byť zaslaný späť vrátane dokumentácie (kópie pokladničného lístka, faktúra, účtenka). Pri dodaní viac ako jednej tovar rovnakej značky a rovnakého modelu Zákazník je oprávnený rozbaliť iba jednej balenie produktu, ostatní by mal vrátiť v pôvodnom neporušenom balení. V prípade rozbalení tovaru možno vrátiť tovar len v prípade, že to nebolo namontované alebo použité a je vo vhodnom balení za účelom zabezpečenia produktu proti nárazom.

Právo stornovať zrušiť objednávku nie je aplikovateľné pre tovar s porušeným komerčným vzhľadom, vrátane, ale nielen tovar, ktorý je poškodené, poškrabané, u ktorého sú chýbajúce alebo poškodené prvky, napríklad príslušenstvo a doplnky, kartóny, ochranná fólia, papier atď.

Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamácia v súlade s Všeobecnými podmienkami.

* Vaša žiadosť o vrátení produktu bude spracovaná iba po vyplnení Formuláre o vrátení tovaru.

Žiadosti o vrátenie tovaru sa spracovávajú v pracovných dňoch (pondelok-piatok) od 9:00 do 17:00 hodín mimo víkendy a štátne sviatky.

Týmto informujem / informujeme Vás, že odstupujem / odstupujeme od mnou / nami uzatvorenej kúpnej zmluvy o nákupe nasledovných tovarov / poskytnutie nižšie uvedené služby.

* Povinné pole

  • Cena:
    . s DPH
  • Množstvo:

-nie je dostupné

K produktu

Technické dáta

 0
 0
Porovnanie