1. 0 Nákupný Košík (0 Produkty)
    Váš Nákupný košík je prázdny

Dodacie informácie


DODANIE ZADARMO NA ÚZEMÍ SLOVENSKÝ REPUBLIKY V PRÍPADE OBJEDNÁVKY V HODNOTE CEZ 150 EUR S DPH!

 

Cena dodanie 10,00 eur s DPH pri objednávke v hodnote nižšej ako 150 eur s DPH

 

Dodanie objednaného tovaru sa realizuje kuriérom. Dodanie sa vykonáva len na území slovenské republiky.

 

Ponúkané dodacie lehoty:

- pri tovare, ktoré je dostupné na sklade - 48 hodín od dňa potvrdenia objednávky (okrem víkendov a oficiálnych štátnych sviatkov)

- pri tovare, ktorý si vyžaduje objednanie mimo skladové zásoby - konzultant našu spoločnosti bude Vás kontaktovať za účelom dohody dodacie lehoty.

ELMARK Store si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu o 7 dní bez záväzku informovať Zákazníka.

 

Po odoslaní tovaru dostanete správu o potvrdení a číslo nákladného listu.

 

Dodávka sa vykonáva na adresu:

- Vami uvedenú adresu na území štátu

- Prevádzky kuriérskej firmy

- Prevádzky obchodného objektu

 

Pri doručení tovaru Zákazník alebo ním splnomocnená osoba by mala dôkladne prehliadnuť doručený tovar pre prípadné vonkajšie viditeľné škody - poškodenie, nárazy, iné a podpísať sprievodné dokumenty zásielky. V prípade zistenia škôd pri dodaní by mal Zákazník je popísať formou protokolu zistené závady za prítomnosti osoby, ktorá vykonala dodanie a bez žiadneho odkladu informuje ELMARK Store na tel. Číslo: +421948632970

 

V prípade, že nie sú žiadne pripomienky zo strany Zákazníka pri doručení dodávky všetky nároky súvisiace so stratou, viditeľnými škodami alebo mechanickým poškodením sa stávajú neplatné

 

V prípade, že dodaný tovar zrejme nezodpovedá objednávke Zákazníka ten je oprávnený požiadať o zámenu dodaného tovaru za príslušné zodpovedajúce objednaný tovar v lehote do 3 pracovných dní od odoslania oznámenia o túto skutočnosti zaslanej na sk-orders@elektromarket.eu, v tomto prípade výdavky sa hradia ELMARK Store. Zákazník ako prvý zasiela nezodpovedajúce objednávke tovaru v riadnom komerčnom vzhľade a následne obdrží zásielku s požadovanými produktmi.

 

V prípade nemožnosti doručiť zásielku pri prvej návšteve, čo nebolo zavinené ELMARK Store alebo kuriérom Vám bude odovzdaná správa s kontaktným telefónnym číslom za účelom poskytnutia informácie ohľadne spôsobu a lehoty dodanie do 3 pracovných dní. V prípade, že nie je možné doručiť zásielku sa diaľková kúpna zmluva považuje za neplatné, pričom zodpovednosť za to nenesie ELMARK Store a ELMARK Store si vyhradzuje právo zachovať zaplatenej Zákazníkom čiastky súvisiace s príslušnou diaľkovou zmluvou.

 

V prípade neoprávneného zamietnutia zo strany Zákazníka prijať zásielky si ELMARK Store vyhradzuje právo zadržať zaplatenej Zákazníkom čiastky súvisiace s príslušnou diaľkovú zmluvou a náklady na dopravu budú uhradené Zákazníkom.

 

nenesie zodpovednosť v prípade, že meškanie bolo zavinené kuriérom alebo naším subdodávateľom a / alebo z dôvodu nesprávnej alebo nekompletné adresy, kontaktné osoby a/alebo telefónneho čísla a taky v prípade iných okolností, ktoré ELMARK Store nie je schopný ovplyvniť.

 

Internetové prostredie nie je chránené alebo zaručene zbavené chybami a ELMARK Store sa nezaväzuje zodpovednosti týkajúce sa akýchkoľvek strát alebo škôd vyplývajúce využitím webu. V prípade technických porúch, ktoré by mohli spôsobiť rozmiestnenie a zverejnenie nesprávnu informáciu by ELMARK Store mal informovať Kupujúceho pred odoslaním objednávky.

  • Cena:
    . s DPH
  • Množstvo:

-nie je dostupné

K produktu

Technické dáta

 0
 0
Porovnanie